ДИВИЯ СВЯТ НА РОДОПИТЕ И СТАРА ПЛАНИНА - ФОТОЛОВ В КОРМИСОШ, СУШИЦА, ЧЕРВЕНАТА СТЕНА, БОРОВИЦА, БЕЗДИВЕН, СЕВЕРЕН И ЮЖЕН ДЖЕНДЕМ, МАЗАЛАТ, СОКОЛНА, ТЪЖАНСКО ЖДРЕЛО, РОСИЦА И ДР.

PhotoSafariBg
НАЙ-НОВОТО
КОНТАКТ
ЗА ФОТОСАФАРИ
Фотоенциклопедия на Кормисош
Фотолов на мечки в Кормисош
КЪДЕ СА ТЕЗИ МЕСТА
Мечите бърлоги в Северен Джендем
Бърлога на мечка в Резерват Северен Джендем
Сборищата на елените
Връх Мазалат в Стара планина
Фотосафари в Мазалат
Язовец в Кормисош
Стария коран от къщата на язовеца
Крепостта на която умират костенурките
Фотолов на диви кози в Кормисош
Да извикаш дивите кози
Фотолов на благороден елен и диви кози в Северен Джендем
Фотосафари из еленовите сборища на Северен Джендем
Тракийско светилище на скалолазките
Тракийското светилище на скалолазките
Фотолов на благороден елен в Багарещица, Стара планина
Еленов рев и мечи бърлоги в Росица и Багарещица
Мечки в Тъмръш и Персенк
Сватбуването на мечките в Тъмръш, Персенк и Кормисош
Фотолов из древните римски пътища покрай Въча
Фотолов из древните римски пътища край Въча
Гнездата на соколите - скитници
Фотолов
Светилища, крепости, диви кози и елени в Дупката и Девинска река
Лов с фотокапани
Светилища, крепости, диви кози и елени в Дупката и Девинска река
Старата родова бърлога от Кормисош
Последните планинци в царството на стръвниците
Дивите кози на Модър и ловът на мечки с примки
Фотолов на елен-лопатар в Студен кладенец
Срещи с мечки в Стенето
Сред водопадите на Тъжанското ждрело
Скалните кули
Водопади в Тъжанско ждрело
По римските пътища и древни крепости на Тъмръш и Персенк
Borislav Kostadinov Photography. Site design and development - Borislav and Borislava
Фотолов из крепостите и светилища на Студен кладенец
Диви кози из скалния лабиринт на Соколна
Диви кози  в резерват Соколна, Стара планина
Диви кози и мечи бърлоги в Южен Джендем
Резерват Южен Джендем в Стара планина
Бездивен
Тракийските крепости и светилища под Бездивен
ПРЕДСТОЯЩИ ПУБЛИКАЦИИ
ПътевДИ
ВОдител
Пещерните хора от Червената стена
Благороден елен в Кормисош
20 мечки пред маркировъчното дърво на Баша
Мечки в Кормисош
Вълците, мечките и елените от Голямото сборище